Seurat ja yhdistykset

Poika potkaisemassa jumppapalloa.

Nuorten työllistäminen kesällä 2021

Hae nuorten kesätyöllistämiseen tarkoitetuttua avustusta alla olevalla lomakkeella.

Ministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.  Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat. Nuorten kesätyön lyhytaikainen palkkaaminen ajalla 1.5.-30.9.2021, kokonaistyöaika vähintään 2 viikkoa, 6 tuntia päivässä. 

Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta ja huomiota.
Hakemus on jätettävä viimeistään keskiviikkona 28.4.2021 klo 23.59 mennessä alla olevalla lomakkeella.

Lapin Liikunta velvoittaa etenkin seuroja, jotka hoitavat palkkahallinnon itse osallistumaan maksuttomaan Seura Työnantajana koulutukseen ti 11.5. klo 17-19.30 OKM:n tilityslomakkeiden vuoksi. 

Prosessi lyhyesti:

1. Seura täyttää alla olevan hakukaavakkeen.
2. Lapin Liikunta tekee avustuspäätökset ja lähettää delegointisopimuksen yhteyshenkilön sähköpostiin.
3. Seura täyttää ja allekirjoittaa työsopimukset sekä delegointisopimuksen ja toimittaa ne suvi.karusaari@lapinliikunta.fi tai Lapin Liikunta ry, Hallituskatu 20 B 7, 96100 Rovaniemi 24.5.2020 mennessä
4. Lapin Liikunta suorittaa maksun seuran osoittamalle tilille 1.6.2021. 

5. Seuran tulee muodostaa kirjanpitoon oma kustannuspaikka kesätyöseteliin liittyvistä tuloista ja menoista.
6. Avustuksen käytön jälkeen seura tekee 31.10.2021 mennessä 

  • Raportti kesätyöllistymisestä, tekee kaikki seurat (alla liitteenä)
  • Kustannuspaikkaraportti avustetun kohteen toteutuneista tuloista ja menoista avustuksen käyttöajalta
  • Siirretyn avustuksen käyttöä koskeva selvityslomakepohja (alla liitteenä)
  • Siirretyn avustuksen tiliselvityslomake (alla liitteenä)

Allekirjoita ja lähetä lomakkeet suvi.karusaari@lapinliikunta.fi  

tai lähetä/toimita osoitteeseen: 
Lapin Liikunta ry, Hallituskatu 20 B 7, 96100 Rovaniemi


Avustukseen liittyvät ehdot löydät Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilta: 
https://minedu.fi/-/erityisavustukset-valtionapukelpoisille-liikunnan-aluejarjestoille-nuorten-harrastus-ja-kesatoiminnan-lisaamiseen

Työsopimusmalli, raportointiin tarvittavat lomakkeet & koulutusdiat 

Nuorten kesätyösetelien hakuaika on päättynyt. Kiitos lähetetyistä hakemuksista. Olemme seuroihin yhteydessä viikolla 18.

Valinnan jälkeen ilmoitamme päätöksestä seuran yhteyshenkilölle, ja siirrämme rahan seuran ilmoittamalle tilille ministeriön vaatimaa delegointisopimusta  ja työsopimusta vastaan (toimitetaan kopio sähköpostilla Lapin Liikunnalle, lisätkää maininta nuoren työsopimukseen).  

Seurat, jotka osallistuivat Lapin Liikunnan lähettämään kesätyökyselyyn (18.3 mennessä vastanneet) ja esitetyt työtehtävät olivat avustuksen liittyvien ehtojen mukaiset ovat valinnassa ensisijaisia.Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Hakuaika 13.11.-18.12.2020 (haku päättyy pe 18.12. klo 16.15)

Lisäohjeita: https://www.lapinliikunta.com/seuroille/ajankohtaista/