Seurat ja yhdistykset

Poika potkaisemassa jumppapalloa.

Alla on listattuna seuroille ja yhdistyksille suunnattuja avustuksia. 


Seurojen kesätoiminnan avustus 2023 (haku on päättynyt)

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikunnan aluejärjestöille 2 478 000 € avustuksina edelleen jaettavaksi liikunta- ja urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria kesätöihin. Lapin Liikunnalle myönnettiin rahoitusta 105 000 €, joka jaetaan eteenpäin Lapin alueen seuroille. Lisäksi Lapin Liikunta ry sai kesätyöllistämiseen liittyvää koulutustukea, jonka avulla järjestämme seuroille maksuttomia koulutuksia huhti-syyskuun aikana.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi Lapin Liikunta tukee lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.4. – 30.9.2023. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15 – 29 -vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella katetaan henkilön palkka- tai palkkiokuluista 700 € osuus/henkilö, sisältäen sivukulut.

Lapin Liikunta ry on linjannut liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

  • Lähtökohta on, että nuori työllistetään vähintään kahdeksi viikoksi, enintään 6 h / työpäivä ja maksimissaan 30 h / viikko. Työtunteja voidaan jakaa pidemmälle ajanjaksolle 1.4-30.9.2023 välillä, huolehtien kuitenkin siitä, että 60 h täyttyy.
  • palkkatuki on 700 €/nuori, sisältäen sivukulut.
  • tukea jaetaan niin kauan kuin rahoitusta riittää, kuitenkin niin, että viimeiset tukipäätökset tehdään 30.6.2023. Lapin Liikunta suorittaa maksun seuran osoittamalle tilille 1.6.2023.
  • Seuran tulee muodostaa kirjanpitoon oma kustannuspaikka kesätyöseteliin liittyvistä tuloista ja menoista.

Alta löydätte hakulomakkeen, jonka täyttämällä ja lähettämällä tukea haetaan. Haku alkaa 21.3.2023 ja päättyy 24.4.2023. Päätöksiä tehdään rullaavasti viikoittain, sitä mukaan, kun hakemuksia tulee. Hakemukset käsitellään ja päätökset tehdään saapumisjärjestyksessä. 

Päätöksestä ilmoitamme seuran nimeämälle yhdyshenkilölle. Hänelle toimitetaan myös tarkemmat ohjeet jatkotoimista sopimuksiin ja tuen maksamiseen liittyen. Avustus vaatii delegointisopimuksen tekemistä ja raportointia. Avustuksen käytöstä on tehtävä avustus- ja tiliselvitys 31.10.2023 mennessä Lapin Liikunta ry:lle. Ko. raportointiohjeet ja -pohja toimitetaan seuroille työllistämispäätöksen ja delegointisopimuksen yhteydessä.

Jokaisen avustusta saavan seuran tulee osallistua Lapin Liikunnan järjestämään kesätyöllistämiseen liittyvään Urheiluseura nuorten työnantajana koulutukseen.

Koulutuksen kesto on noin 1,5 h ja se järjestetään etänä. Valittavaksi tulee kaksi ajankohtaa: 19.4 klo 14 TAI 25.4 klo 18. Seurasta tulee osallistua vähintään yksi henkilö. Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu koulutukseen: https://www.lapinliikunta.com/koulutukset/malli-ilmoittautuminen/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Avustukseen liittyvät ehdot löydät Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilta: 
Erityisavustukset valtionapukelpoisille liikunnan aluejärjestöille lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen seuratoiminnassa - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Seurojen kesätoiminnan avustus 2023

Työsopimusmalli ja raportointiin tarvittavat lomakkeet

Koulutusdiat ja muut materiaalit