Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyö

Aluehallintovirasto, Lapin liikunta, Opetus-, ja kulttuuriministeriö, Likes, Nuorisoneuvosto, Saamelaiskäräjät -logot.

Saamelaisalueenliikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyö

Selvitystyön pääsette lukemaan linkin kautta.


Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastamisen selvitystyö toteutettiin kaikkiin saamelaisalueen kuntiin sekä liikuntaa toteuttaviin järjestöihin ja urheiluseuroihin yhteistyössä kuntien liikunnasta vastaavien virkamiesten kanssa vuonna 2019.

Selvitystyön tarkoituksena oli

1) kartoittaa saamelaisalueen kuntien (Enontekiö, Inari, Sodankylä ja Utsjoki) mahdollisuudet, tarpeet ja resurssit liikunnan näkökulmasta 

2) kartoittaa saamelaisväestön, eritysesti lasten ja nuorten, näkemyksiä siitä, mitä liikuntakulttuuri heille merkitsee ja mitä se voi tarjota. 

Yksi keskeinen tietolähde selvitystyössämme oli saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ryhmähaastattelu, jossa keskeisimpinä teemoina olivat liikunnan käytännön tarpeet ja toiveet, näkemykset liikunnasta ja liikkumisesta sekäliikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät saamelaiskulttuurin perinteet. Myös saamelaiskäräjät antoivat lisäarvoa selvitystyölle. Kuntien tilanteiden kartoittamisen kannalta merkittävänä lähteenä toimi Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön asiantuntijuus ja sitä kautta saadut tiedot kuntien asukaslukumääristä, ikärakenteista sekä liikuntaan ja hyvinvointiin kohdistetuista tuista. 

Kuntien näkökulman tutkimisella sekä saamelaisväestön haastatteluilla saimme kerättyä arvokasta tietoa liikunnan tilasta ja mahdollisuuksista saamelaisalueilla. Selvitystyön tuloksia voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi alueen liikunnan kehittämiseen tasa-arvoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Selvitystyön ollessa ensimmäinen laatuaan, se tarjoaa myös hyödyllistä tietoa tutkimuksellisesta ja ymmärrystä lisäävästä näkökulmasta liikunnan ja urheilun kentälle.

Selvitystyö tehtiin yhteistyössä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) ja Saamelaiskäräjien kanssa.


Lisätiedot :


Suvi Karusaari

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi 

+358408471321