Koulut ja oppilaitokset

Koululaisten pallopeli.

Liikkuva koulu työpaja (2-3t)

Tämä työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelmaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työtekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: koulukohtainen kehittämistyö, koulupäivän liikunnallistamisen keinot, henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa, liikunnan ja oppimisen välinen yhteys, henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Liikkuva koulu työpaja on koko työyhteisölle suunnattu 2-3 tunnin mittainen ja se voidaan toteuttaa esim. yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena. Tarjoamme liikkuva koulu työpajan maksutta liikkuva koulu kehittämistyötä tekeville kouluille (OKM:n tukema ja tuen määrä rajallinen).


Sparraus

Tarjoamme maksutonta sparrausta kaikille liikkuville kouluille, tai ohjelmaan mukaan aikoville. Kannustava sparraaja osaa auttaa kouluja toimintakulttuurin muutoksessa. Sparraajan kanssa pääsette keskustelemaan koulupäivän liikunnallistamisesta sekä sen mahdollistamisesta juuri teidän toimintayksikössänne. Sparraajan työkalupakissa on erilaisia työkaluja muutoksen toteuttamiseen. Sparrauksia voidaan toteuttaa koulukohtaisina tilaisuuksina tai kuntatasoisesti useamman koulun yhteisinä tilaisuuksina.


Välkkäri - välituntiohjaajakoulutus nuorille (kesto 3 t)

Välkkäri-koulutus on tarkoitettu liikunnasta kiinnostuneille 5. - 9.luokkalaisille. Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin. Osallistujamateriaali sisältää paljon käytännön vinkkejä välituntiliikuntaan. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: välituntiliikunnan erityispiirteet, unelmien välitunti, liikuntatuokion mallileikkejä ja -pelejä, vihjeitä välituntileikkien ja -pelien ohjaamiseen ja Välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa. Koulutus on tilauskoulutus.


Järkkää tapahtuma! koulutus nuorille (3t)

Koulutus on tarkoitettu 13 - 19-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulu kuin urheiluseuraympäristössä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestävät itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esim. opettaja/rehtori) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä. Koulutus on tilauskoulutus.


Toiminnallinen oppiminen -koulutus alakoulun opettajille (3 t)

Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus oppimisen edistäjänä on todettu monissa eri tutkimuksissa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.


Toiminnallinen oppiminen -koulutus yläkoulujen opettajille (3t)

Toiminnallisen oppimisen koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa. Koulutuksen sisältö:

  • Liikunta ja oppiminen, opetussuunnitelmat sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset
  • Toiminnallisuus oppiaineissa ja taukoliikunta oppitunneilla
  • Opettajien ideoiden lisääminen toiminnallisen opetuksen toteutukseen
  • Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi


Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (3 t)(6 t)

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus on monipuolisen liikunnan koulutus, joka antaa ohjaajalle työkaluja ja tietoa erilaisista liikuntakerhojen toimintamuodoista, suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteutuksesta käytännön läheisesti ja innostavasti.

Koulutuksen kohderyhmä

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus sopii kaikille ohjaajille, jotka toimivat 6-12 -vuotiaiden liikuntakerhon ohjaajana esimerkiksi urheiluseuroissa ja tai kouluissa. Koulutuksen sisältöä sovelletaan kohderyhmän mukaan. Koulutuksen kesto on 6 tuntia ja se voidaan toteuttaa 2 x 3 tuntisena ja opettajille 3 tuntisena.

Ohjaajan apuna uudistetut Löydä liikunta taitokortit ja tuokiot

Löydä liikunta materiaalit sisältävät: tuokioita ja taitokortteja saliin, pihalle ja kentälle, maastoon, lumelle ja jäälle. Syksyllä 2013 valmistuu kokeilumalleja nettiin ja materiaali on kaikkien tilattavissa kerhotoiminnan ohjaajille, opettajille ja valmentajille. Liikuntakerhon ohjaajakoulutuksesta osallistujat saavat taitokorttien ja tuokioiden mallit.


Vanhempainilta 0,5 -2 t

Tarvitsetteko liikunnallista ohjelmaa tai asiasisältöä koulun vanhempainiltaan?

Lapin Liikunnalta voi tilata kouluttajan luennoimaan mm. Hyvinvoiva lapsi ja nuori, Hyvinvointia liikunnan avulla tai Liikunta oppimisen edistäjänä -lisää liikettä lapsille.

Luennon sijasta tai sen lisäksi on mahdollisuus toteuttaa toiminnallinen vanhempainilta vanhempien ja/tai oppilaiden kesken. Toiminnasta saa mukavia vinkkejä perheen yhteiseen omatoimiseen liikuntaan vaikka kodin lähiympäristössä.

Lapsuudessa opitut liikuntatottumukset ja -asenteet luovat tärkeän perustan ihmisen koko elinikäiselle terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikuntatottumusten ja -asenteiden syntymisessä ovat lapsen vanhemmat avainasemassa. Vanhempainillat ovat hyvä paikka tavoittaa lasten vanhemmat. Kysy vanhempainiltaa päiväkotiin tai kouluun.