Varhaiskasvatus

Kaksi lasta liukumäessä.

Varhaiskasvatuksen työpaja (3t)

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten liikkumiseen hoitopäivän aikana. Varhaiskasvatuksen työpaja –koulutuksessa tarkastellaan hoito- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko työyhteisön hyvinvointiin sekä etsitään yhdessä keinoja juuri oman varhaiskasvatusyksikön lasten ja henkilökunnan liikkumisen lisäämiseen. Koulutuksessa saat lisäksi välineitä mm. toiminnan organisoimiseen ja kehittämisvastuun jakamiseen.

Työtavat koulutuksessa ovat osallistavia ja vuorovaikutteisia. Päivähoidon nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhdessä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen koulutukseen osallistuja pääsee osaltaan vaikuttamaan työyhteisön yhteisiin valintoihin.


Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (3t)

Toiminnallisen oppimisen koulutus on tarkoitettu koko varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Toiminnallinen oppiminen tukee varhaiskasvatus-suunnitelman perusteita. Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen väline. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnallisilla aktiviteeteillä on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.


Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä -varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön (5t)

Pohditko, miten liikkuminen ja toiminnallisuus toteutuu osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea siten, että se kutsuu ja innostaa mukaan jokaista lasta jokaisena päivänä? Tervetuloa Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön – koulutukseen.


Vekara Vipellys -liikuntaa alle 3-vuotiaille (3t)

Alle 3-vuotiaiden lasten elämä on liikkumista ja kaikki tilat ovat liikuntatiloja. Koulutuksesta saat tietoa ja käytännön keinoja alle 3-vuotiaiden lasten monipuoliseen liikunnan toteutukseen. Alle kolmevuotiaan liikunnassa lähdetään liikkeelle omasta kehosta ja sen hallinnasta; mitä keholla voi tehdä, mitä kehoon kuuluu, miten kehoa voi liikuttaa eri suunnissa, tilassa tai tasoissa aikaa ja voimaa vaihdellen, yksin, kaksin tai ryhmän kanssa.


Nassikkapaini (3t)

Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua ja koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile!


Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (16t)

Liikuntaleikkikoulun 16 tunnin ohjaajakoulutus on laaja tietopaketti lasten liikunnasta. Koulutuksesta ohjaaja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä neljän vuoden liikuntaohjelman. Koulutuksen parasta antia ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liikuntatekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Koulutuksen jälkeen Liikuntaleikkikoulu käynistetään yhdistyksissä tai päivähoidossa.


Ihan pihalla (3t)

Ihan pihalla -koulutus avaa käytännönläheisesti varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Siinä käydään läpi, miten suosituksia voidaan toteuttaa ulkona, ja samalla edistää pedagogisia tavoitteita. Koulutus toteutetaan yleensä ulkona ja siinä edetään esimerkein ja yhdessä pohtien.


Seikkailuliikunta (6t)

Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Koulutuksen aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.


Pallotellen (6t)

Pallo on välineenä kiehtova ja innostava. Ihan pienimmät lapset haluavat oman pallon, isommat lapset haluavat pelata. Peli-iloon pääsee pelaamalla! Tässä koulutuksessa käytetään paljon erilaisia palloja ja opetellaan pienille lapsille sopivia pelimuunnelmia.


Liikuntaa pienissä tiloissa (3t)

Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Koulutuksessa kokeillaan käytännössä miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.


Rytmikkäästi liikkuen (3t)

Rytmikkäästi liikkuen -koulutuksessa liikutaan ja musisoidaan perussykkeen tahdissa. Liike ja musiikki tukevat toisiaan, kun käytetään kehonsoittimia, leikitään palloilla ja lorutellaan. Koulutuksessa käytetääm Vauhtivarpaat CD:ltä tuttuja kappaleita ja tehdään rytmikkäitä liikuntaleikkejä ja -harjoitteita, joita on helppo toteuttaa lapsiryhmän kanssa.


Liikettä pihaleikkeihin (3t)

Pihaleikit -kurssilla palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuu sovitut säännöt, eri-ikäisten yhdessä leikkiminen, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen - tietenkin myös jännitys ja hauskuus. Koulutusmateriaalista läytyy ohjeita niin ruutuhyppelyyn kuin piilo- ja juoksuleikkeihinkin. Osa leikeistä sopii sellaisenaan koulun pihalle välituntiliikunnaksi.


Leikitellen luistimilla (4t)

Luistelemaan oppii leikkimällä. Sovellettuina monet pelit ja leikit sopivat toteutettavaksi sekä jalan että luistimilla - siis koko talven ajan keleistä riippumatta. Koulutuksessa käydyn perustiedon lisäksi koulutusmateriaalissa on runsaasti ideoita luistelukentille ja kaukaloihin.


Sujuvasti suksilla (3t)

Tiesitkö, että suksilla voi pelata vaikka sählyä, ja että hiihtotaito eri tekniikkoineen kehittyy parhaiten leikin lomassa? Sujuvasti suksilla -koulutuksessa keskustellaan hiihtovarusteista, hiihdon opettamisesta ja hiihtotekniikoiden perusteista. Koulutuksessa hiihdetään itse ja pääroolissa ovat hauskat hiihtoleikit.