https://www.lapinliikunta.com/

Välkkäri ja Toiminnallinen oppiminen yläkoulussa

  • ti 28.2.2023 klo 1118
  • Pello / Tilauskoulutus

Toiminnallinen oppiminen yläkoulussa

Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.

Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen. Toiminnallinen oppiminen -koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen koulun arjessa.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Liikunta ja oppiminen, opetussuunnitelmat sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset
  • Toiminnallisuus oppiaineissa ja taukoliikunta oppitunneilla
  • Opettajien ideoiden lisääminen toiminnallisen opetuksen toteutukseen
  • Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi

Yläkoulun Välkkäri

Koulutuksessa oppilaat ideoivat keinoja koulupäivän aikaisen aktiivisuuden lisäämistä mm. taukoliikunnan, tempauksien, välituntitoiminnan avulla sekä etsivät ratkaisuja, miten oppilaita saadaan innostettua mukaan. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana syntyneet ideat toteutetaan koulussa.

Koulutuksen tavoitteet ovat:

  • Kannustaa ja aktivoida oppilaita kehittämään oman koulunsa toimintakulttuuria
  • Tarjota esimerkkejä aktiiviseen koulupäivään
  • Innostaa nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten näköistä kouluun sopivaa toimintaa