https://www.lapinliikunta.com/

Varhaiskasvatuksen Ihan pihalla -koulutus

  • to 21.9.2023 klo 9:3014
  • Kemijärvi, Särkelän pk, Jyvälänpuiston pk

Koulutuksen tavoite on hyödyntää päiväkotien pihoja ja lähiympäristöä jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa. Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvattajilta päivittäin tietoisia valintoja. Koulutus on rakennettu varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten yhdeksää pääkohtaa mukaillen.