Kysely urheiluseuroille mahdollisuudesta työllistää nuoria kesällä 2021

15.3.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää tukea lasten ja nuorten harrastus- ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseen, jota Liikunnan Aluejärjestöillä on mahdollisuus hakea. Kesätyösetelin tavoitteena on kannustaa urheiluseuroja palkkaamaan nuoria kesätöihin. Avustus on osa hallituksen toimenpidekokonaisuutta koronatilanteen lapsille ja nuorille aiheuttamien haittojen lieventämiseksi.

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja, Lapin Liikunta ry, siirtää avustusta paikallisille urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen. Järjestöllä tulee kuitenkin olla riittävä kokemus työnantajana toimimisesta. Pienimpien seurojen kanssa Lapin Liikunta voi toimia yhteistyössä palkkahallinnon osalta.


Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuetaan nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista 1.5.-30.9.2021. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

-    Lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi á 5-6 tuntia/työpäivä

-     Avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- ja sivukuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

-    Samalla seuralla voi mahdollisesti olla useampi nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitus riittää OKM:n suunnasta

Haettavaa avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkka- ja sivukuluihin. Avustusta voi käyttää uusille työntekijöille, ei palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. 


HUOM! Vastaamalla 18.3. mennessä linkin takana olevaan kyselyyn autat Lapin Liikuntaa hakemaan avustusta OKM:ltä alueellemme, varsinainen SEURAHAKU tapahtuu rahoituksen varmistuttua!

Kyselylinkki suljettu. Kiitos saaduista vastauksista.

Liikunnanohjausta lapsille