Urheiluseurojen nuorten kesätyösetelit tulevat taas 2022

4.4.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikunnan aluejärjestöille 2,2 milj. € avustuksina edelleen jaettavaksi liikunta- ja urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria kesätöihin. Lapin Liikunnan  alueelle myönnettiin rahoitus 105 000 €. Lisäksi Lapin Liikunta ry sai tukea koulutusten järjestämiseen, liittyen kesäseteleihin.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi Lapin Liikunta tukee lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.5. – 30.9.2022. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15 – 29 -vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 € osuus/henkilö, sisältäen sivukulut (nuoren palkka iästä riippuen noin 580-700 euroa).

Lapin Liikunta ry on linjannut liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

  • lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi, 5 – 6 tuntia/työpäivä, max 30 tuntia/viikko. Tuki voidaan jakaa myös pidemmälle ajalle, huolehtien kuitenkin siitä, että 50 – 60 tuntia täyttyy.
  • palkkatuki on 700 €/nuori, sisältäen sivukulut
  • tukea jaetaan niin kauan kuin rahoitusta riittää, kuitenkin niin, että viimeiset tukipäätökset tehdään 30.6.2022

Lapin Liikunnan nettisivuilta löytyy hakulomake, jonka täyttämällä ja lähettämällä tukea haetaan. Haku alkaa 4.4.2022 ja päättyy 30.4.2022. Päätöksiä tehdään rullaavasti, sitä mukaan viikoittain, kun hakemuksia tulee. Hakemukset käsitellään ja päätökset tehdään saapumisjärjestyksessä.

Päätöksestä ilmoitamme seuran nimeämälle yhdyshenkilölle. Hänelle toimitetaan myös tarkemmat ohjeet jatkotoimista sopimuksiin ja tuen maksamiseen liittyen. Avustus vaatii delegointisopimuksen tekemistä ja raportointia. Avustuksen käytöstä on tehtävä avustus- ja tiliselvitys 31.10.2022 mennessä Lapin Liikunta ry:lle. Ko. raportointiohjeet ja -pohja toimitetaan seuroille työllistämispäätöksen ja delegointisopimuksen yhteydessä.

Edellytämme tukea saavilta seuroilta Lapin Liikunnan Seura nuoren työnantajana -koulutukseen osallistumista. Koulutukseen käytetään ministeriön tukea niin, että se on seuroille ilmainen.

Tulossa on myös ohjaajakoulutusta, joiden päivämäärät löytyvät Lapin Liikunnan koulutuskalenterista.

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää tukea lasten ja nuorten harrastus- ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseen, jota Liikunnan Aluejärjestöillä on mahdollisuus hakea. Kesätyösetelin tavoitteena on kannustaa urheiluseuroja palkkaamaan nuoria kesätöihin. Avustuksiin on käytettävissä noin 2,2 miljoonaa, mikä on huomattavasti suurempi määrä kuin vuonna 2021. Avustus on osa hallituksen toimenpidekokonaisuutta koronatilanteen aiheuttamille haitoille seuratoiminnassa, sekä erityisesti koronatilanteen lapsille ja nuorille aiheuttamien haittojen lieventämiseksi.

Tällä avustuksella tuetaan lasten ja nuorten liikuntaa, liikuttamista ja harrastustoiminnan lisäämistä liikunta- ja urheiluseuroissa. Avustusta voi käyttää lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista varten ajalle 1.5.-30.9.2022. Kokonaistyöaika vähintään 2 viikkoa, 5-6 tuntia päivässä. Tunteja voidaan jakaa aikavälille 1.5-30.9, jotta kokonaistyöaika toteutuu. Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.


Kesätyöstelihakemuksen täyttö:

Seuroille ja yhdistyksille | Lapin Liikunta


Lapin Liikunta myönsi 2021 kesätyöntekijöiden palkkaukseen 52 500 euroa yhteensä 31:lle urheiluseuralle. Summalla töitä saa 75 nuorta.

Seuralistan näette linkistä Lapin Liikunnan jakamat kesätyösetelit on julkaistu | Lapin LiikuntaLisätiedot

Suvi Karusaari

Seurakehittäjä, Barents Urheilu, Lapin Liikunta ry

040 847 1321

suvi.karusaari@lapinliikunta.fi Liikunnanohjausta lapsille