https://www.lapinliikunta.com/

Move!-mittaukset 2020: lasten ja nuorten kestävyyskunto heikentyy, muu fyysinen toimintakyky ennallaan

9.12.2020

Valtion liikuntaneuvoston julkaiseman tilaston mukaan lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt, mutta muilla fyysisen toimintakyvyn osa-alueilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tuloksissa on kuitenkin maakunnallista vaihtelua. Istuva elämäntapa ja yksipuolinen liikunta näkyvät myös kehon liikkuvuuden haasteissa, liikuntaneuvosto kertoo tiedotteessaan.

Fyysisen toimintakyvyn valtakunnalliset Move!-mittaukset toteutettiin 5.- ja 8.-luokkalaisille osana peruskoulun liikunnanopetusta. Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja. Move!-järjestelmän lähtökohtana on kannustaa ja tukea oppilaita fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa.

Syksyn mittaukset osoittivat, että 5.- ja 8.-luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt. Suurella joukolla oppilaita kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla, jolloin heillä voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista. Kestävyyskuntoa mitataan viivajuoksulla, jossa 5. luokkalaisista tytöistä 41 % juoksi korkeintaan hieman yli 3 minuuttia eli 460 metriä ja pojista 45 % korkeintaan 4 minuuttia eli 580 metriä. 5.-luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt tasaisesti jo 5 vuoden ajan.

Muut mittauksen osa-alueet pysyivät kutakuinkin ennallaan. Istuva elämäntapa ja yksipuolisen liikunnan vaikutukset ovat näkyneet oppilaiden kehon liikkuvuudessa jo vuosia. Erityisesti poikien tilanne on huolestuttava: esimerkiksi 8.-luokkalaisista pojista neljäsosa ei onnistu alaselän ojennuksessa täysistunnassa. Tytöillä kehon liikkuvuus on merkittävästi parempi kuin pojilla.

Sen sijaan vatsalihastesteissä 8.-luokkalaisten poikien tulokset paranivat hieman aikaisempaan verrattuna. Muun lihaskunnon ja motoristen taitojen osalta tuloksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Move!-mittausten tuloksissa näkyy alueellista vaihtelua. Esimerkiksi 5.-luokkalaisissa Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan tulokset ovat pääosin koko maan mediaanituloksia parempia, kun taas Pohjois-Karjalan, Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Lapin tulokset ovat pääosin mediaanituloksia heikompia.

Liikunta on tärkeää myös korona-aikana

UKK-instituutin johtajan, lääketieteen tohtori Tommi Vasankarin mukaan liikkuminen on keskeinen lasten ja nuorten kasvua tukeva ja terveyttä edistävä tekijä, ja hyvä fyysinen toimintakyky saadaan aikaan riittävällä liikkumisella. Move!-mittaukset osoittavat, että erityisesti 5. luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt tasaisesti viiden vuoden ajan. Koronapandemia on huomattavasti vähentänyt lasten ja nuorten liikkumista. Vasankarin mukaan tästä voi seurata merkittäviä haittoja väestön terveyteen, erityisesti niiden riskiryhmien kohdalla, joille liikkuminen on terveyden ja toimintakyvyn kannalta äärimmäisen tärkeä.

Valtakunnallisten tuloksien julkistamistilaisuus pidetään 9.12.2020 kello 12.00–15.00, etäyhteyksin.

Valtion liikuntaneuvoston tiedotteen pääset lukemaan tästä: https://www.liikuntaneuvosto.fi/2020/12/09/move-2020-lasten-ja-nuorten-kestavyyskunto-on-heikentynyt/

Move!-tuloksia pääset katsomaan täältä: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-tulokset

Lähteet: Vation liikuntaneuvosto, Opetushallitus